Ngày 26/06/2020 Phòng GD&ĐT ra công văn số 363/PGDĐT về việc Triển khai thông tin, hoạt động Plan trên trang Web năm học 2019-2020.